راهنمای خرید کالا


برای خرید این صفحه را به دقت مطالعه فرمایید تا خریدی خوب داشته باشید.
قبل از 
خرید کالای مورد نظر را  از نظر سایز ،برند ،قیمت و ضمانت نامه ها بررسی فرمایید.توضیحات کالا را بخوانید و جزئیات کالا و امتیاز و یادداشت های کاربران و نمودار قیمت را بررسی فرمایید اطلاعات خوبی بدست می آورید.

بعد از انتخاب ثبت نام نمایید و آدرس و شماره تلفن را بدقت وارد نمایید و در صورت داشتن توضیح در داخل کادر وارد نمایید.
برای روش هی ارسال و پرداخت صفحه مورد نظر را مطالعه فرمایید.